Európai polgári kezdeményezés
Az európai polgári kezdeményezés jogalkotási javaslat előterjesztésére kéri az Európai Bizottságot olyan ügyekben, amelyekkel kapcsolatban az Unió hatáskörébe tartozik a jogszabályok alkotása. A polgári kezdeményezést a 28 uniós tagország közül legalább 7-ből származó, legkevesebb 1 millió uniós polgárnak kell támogatnia. A 7 tagállam mindegyikében össze kell gyűjteni a minimálisan szükséges számú aláírást. 
A polgári kezdeményezésre vonatkozó alapvető szabályokat az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) rögzíti, mely jogszabály 2012. április 1-jén lépett hatályba, és közvetlenül alkalmazandó minden uniós tagállamban.
Az online gyűjtési rendszerekre vonatkozó részletes technikai előírásokat a Bizottság 1179/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 17.) tartalmazza. 
Honlapunk az uniós és a hazai szabályozás lényegének egységes bemutatását tartalmazza az európai polgári kezdeményezés központi honlapja (a továbbiakban: Hivatalos honlap) tartalmának felhasználásával.
  • Ön európai polgári kezdeményezést kíván indítani, vagy részletesen meg akarja ismerni a jogintézmény szabályait? Kattintson ide.
  • Ön támogató aláírást kíván adni valamely európai polgári kezdeményezéshez? Kattintson ide.
Az eljárásról még bővebb tájékoztatás a Hivatalos honlapon olvasható, mely itt érhető el.
 

Utolsó módosítás dátuma: 2016.01.11.